Minimumvoorwaarden voor automatische overname

Wanneer je intekent op bizLocator, wordt de mogelijkheid geboden om het bedrijfsvastgoed automatisch van je kantoorwebsite te laten overnemen. Op deze manier kan je met de meest minimale inspanning jouw panden extra in de kijker zetten.

Indien je van deze optie gebruik wenst te maken, zal bizLocator nagaan of jouw kantoorwebsite aan de minimumvoorwaarden voor automatische overnamen van panden voldoet. Op die manier wil bizLocator het aanbieden van voldoende kwalitatieve informatie kunnen garanderen.

Minimumvoorwaarden:

  1. status (te koop/te huur)
  2. duidelijk omschreven hoofdfunctie*
  3. adres
  4. beschrijving
  5. afbeelding(en)
  6. prijs
  7. referentie (optioneel maar aan te raden)

Voor bizMart zijn volgende hoofdfuncties mogelijk: kantoor, winkel, industrieel of logistiek pand, unit in bedrijvencentrum, horecapand, perceel, grond

BELANGRIJK: Wanneer het object verkocht of verhuurd is en de publicatie niet onmiddellijk verwijderd of gearchiveerd wordt, dient u ergens, behalve in de algemene omschrijving, tekstueel het woord 'verkocht' of 'verhuurd' toe te voegen.

Zodra jouw kantoorwebsite op basis van deze minimumvoorwaarden werd afgetoetst, zal bizLocator je contacteren met meer informatie omtrent de automatische overname van de panden.
Indien jouw kantoorwebsite niet in aanmerking komt voor automatische overname, kunt je je panden nog steeds manueel ingeven.