Minimumvoorwaarden voor automatische overname

Wanneer je intekent op bizLocator, wordt de mogelijkheid geboden om het bedrijfsvastgoed automatisch van je kantoorwebsite te laten overnemen. Op deze manier kan je met de meest minimale inspanning jouw panden extra in de kijker zetten.

Indien je van deze optie gebruik wenst te maken, zal bizLocator nagaan of jouw kantoorwebsite aan de minimumvoorwaarden voor automatische overnamen van panden voldoet. Op die manier wil bizLocator het aanbieden van voldoende kwalitatieve informatie kunnen garanderen. Zo moet er een minimum van 10 panden bedrijfsvastgoed op jouw website gepubliceerd staan en moet elk van deze panden minimaal over volgende informatie beschikken: transactietype (te koop, te huur, ...), hoofdfunctie (kantoor, horeca, logistiek pand, ...), beschrijving en adres (gemeente en bij voorkeur ook straat, huisnummer en postcode) van het pand. Idealiter beschikt het pand ook over één of meerdere afbeeldingen.

Zodra jouw kantoorwebsite op basis van deze minimumvoorwaarden werd afgetoetst, zal bizLocator je contacteren met meer informatie omtrent de automatische overname van de panden.
Indien jouw kantoorwebsite niet in aanmerking komt voor automatische overname, kunt je je panden nog steeds manueel ingeven.